A-02 Obsah

 

A - Úvod

 

 LP A-01 Předmluva

 LP A-02 Obsah

 LP A-03 Úvod

 

B - Informace o laboratoři

 

 LP B-01 Identifikace laboratoře a údaje

 LP B-02 Základní informace o laboratoři

 LP B-03 Zaměření laboratoře

 LP B-04 Úroveň a stav akreditace pracoviště

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 LP B-06 Spektrum nabízených služeb

 LP B-07 Popis nabízených služeb - f.t.

 LP B-08 Popis nabízených služeb - spec.

 LP B-09 Popis nabízených služeb - statim

 

C - Manuál pro odběry primárních vzorků

 

 LP C-01 Manuál pro odběry v.-základní info

 LP C-02  Požadavkové listy (žádanky)

 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP C-07 Identifikace pac.na žádance a vorku

 LP C-08 Odběr vorku

 LP C-09 Množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné informace se vzorkem, stabil

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 

 

D – Preanalytické procesy v laboratoři

 

 LP D-01 Příjem žádanek a vzorků

 LP D-02 Kriteria přijetí nebo odmítnutí vz.

 LP D-03 Postupy při nesprávné identifikaci v

 LP D-04 Vyšetřování smluvními laboratořemi

 

E – Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

 LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 LP E-02 Informace o formách vydávání výsledk

 LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 LP E-06 Změny výsledků a nálezů

 LP E-07 Int. od dodání vzorku k vydání výsl.

 LP E-08 Konzultační činnost laboratoře

 LP E-09 Způsob řešení stížností

 LP E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

F – Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří

 

 LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

 

 

G – Pokyny a instrukce

 

 LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty