C-8 Odběr vzorku

 

Stručné pokyny k odběru vzorků

 

 

Odběr

žilní krve

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením.

 

Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu:

- zkumavka pro hemokultury

- zkumavky bez přísad

- zkumavky pro hemokoagulaci

- ostatní zkumavky s přísadami

 

Odběr

kapilární krve

Pro stanovení glykémie provádějí odběr kapilární nebo venózní sestry příslušného oddělení. Odběry na stanovení ranní glykémie se odebírají zásadně na lačno, odběry na stanovení glykémie určené k vyšetření glykemického profilu se provádějí rovněž ráno na lačno.

Odběr do kapiláry pro stanovení glykémie:

První kapka krve se setře. Lehkým tlakem v okolí místa vpichu se vytvoří další kapka. Ke kapce se přiloží kapilára, do které se při vhodném sklonu krev sama nasává. Krev z vpichu musí volně odtékat, kapiláru nasazujeme těsně k rance. Krev v kapiláře musí být zcela bez bublin. Po naplnění celé kapiláry se tato ihned vloží do Eppendorf. zkumavky (špičatky) se systémovým roztokem (dodává OKB), dobře se uzavře a asi 10 x protřepe.

Odběr ranního vzorku moče

Provádí se pouze po poučení pacienta, je nutné zabránit kontaminaci moče. Pro toxikologické vyšetření odběr pod dohledem vzhledem k možnosti záměny nebo znehodnocení moče.

 

Sběr moče obecně

Provádí se pouze u důkladně poučeného pacienta.

Při celodenním sběru se pacient ráno (obvykle v 6:00 hodin) vymočí mimo sběrnou nádobu do záchodu, NIKOLI do sběrné nádoby !) a teprve od této doby bude veškerou další moč sbírat do lahve. Po uplynutí doby sběru se do sběrné láhve vymočí naposledy (tj. následující den opět v 6:00 hodin).

Pokud má být sběr rozdělen na kratší intervaly (12, 8, 6, 3 hodiny) postupuje se analogicky a na každé sběrné nádobě musí být označení doby sběru s přesností na minuty. Do laboratoře se dodává vzorek z dobře promíchaného celého objemu moče, označený přesným objemem, jménem a celým rodným číslem.

Do laboratoře lze zaslat i uzavřenou sběrnou nádobu s výše uvedeným označením v případě, že nelze zjistit přesný objem na ml.

 

Podrobné informace a pokyny pro pacienty a oddělení viz  LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty

Podrobné informace k jednotlivým laboratorním položkám viz LP F-01 Abecední seznamy vyšetření