E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

Výrazně patologické výsledky se telefonují podle následujícího seznamu bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Zapisuje se čas, jméno pacienta, rok narození, oddělení, co se hlásilo, komu a kdo hlásil výsledek. Současně se provede záznam do LISSu ("telefonicky oznámeno").

 

 

 

    Biochemická vyšetření

 

Vyšetření

pod

nad

jednotka

Na

130

150

mmol/l

K

3,0

6,0

mmol/l

Cl

92,0

112,0

mmol/l

Lithium

1,2

mmol/l

Ca celkové

1,8

2,9

mmol/l

Mg

0,6

mmol/l

P

0,6

3,0

mmol/l

urea

15,0

mmol/l

kreatinin

150

µmol/l

glukóza kapilární

3,0

10,0

mmol/l

glukóza v séru

3,0

15,0

mmol/l

bilirubin

200

µmol/l

ALT, AST, GMT

10,0

µkat/l

Albumin

15,0

 

g/l

AMS v séru

zvýšené

µkat/l

AMS v moči

zvýšené

µkat/l

TSH

60,0

mU/l

fT4

3,0

40,0

pmol/l

CRP

50,0

mg/l

amoniak

80

µmol/l

 

  

  Stanovení lékových hladin

 

Hlásí se všechny hladiny léků s hodnotami nad terapeutické rozmezí a nulové hodnoty.

 

 Toxikologická vyšetření

 

Při vyšetřování běžného (kontrolního) screeningu v moči se hlásí vždy pozitivní nález. V případě podezření na intoxikaci se hlásí celkový nález vždy. 

 

 

 

Hlášení výsledků v kritických intervalech

Hematologická vyšetření

 

 

Vyšetření

 

pod

 

nad

 

JEDNOTKA

Leukocyty

Trombocyty

Hemoglobin

 

3

100

100

 

15

550

 

109/l

109/l

g/l

APTT čas

  50

Sec.

Protrombinový čas (QUICK)

 

  1,5

   INR

D-Dimer

  0,50

   µg FEU/ml