C-3 Požadavky na urgentní vyšetření

 

 

Obecné pokyny

 

1. Indikace akutních vyšetření je omezena jen na určité případy.

 

V lůžkových zařízeních u nemocných

·         právě přijatých v těžkém stavu

·         u hospitalizovaných při náhlé změně zdravotního stavu nebo při radikální změně léčebného postupu

·         napojených na přístrojovou techniku nebo řízení fyziologických funkcí (kupř. na jednotkách intenzívní péče)

·         před naléhavým operačním výkonem, kdy anestézie nebo samotný výkon vyžadují neodkladné biochemické vyšetření.

 

V ambulantní složce u nemocných v závažném nebo akutně zhoršeném stavu, kteří se právě dostavili k vyšetření do ordinace nebo při lékařské návštěvní službě, a to tehdy, když by výsledek akutního vyšetření mohl bezprostředně ovlivnit péči o nemocného. Pokud ošetřující lékař zjistí závažný biochemický nález, je povinen zajistit jeho předání při hospitalizaci nebo překladu na jiné oddělení.

 

2. Biologický materiál na akutní vyšetření musí být dodán s příslušnou dokumentací do oddělení klinické biochemie neprodleně po odběru s výrazným označením STATIM na požadavkovém listu a na primárním vzorku.

 

3. Po přejímce materiálu a žádanky pověřený pracovník oddělení klinické biochemie neprodleně provede analýzu předřazením před ostatní vzorky. Výsledky urgentních vyšetření se sdělují telefonicky do 1 hod. od příjmu vzorku v laboratoři a vydávají se v podobě výsledkového listu ihned po výstupní kontrole.

 

 

Aplikace na OKB PN

 

OKB bude za statim vyšetření v době rutinního provozu (6,00 – 15,00) považovat pouze ordinace splňující výše uvedené klinické a administrativní požadavky. Rozsah akutních vyšetření je uveden v dokumentu  LP B-09 Popis nabízených služeb - statim, případné změny OKB včas oznamuje. Přístup k urgentním vyšetřením není nijak omezen.

 

Všechny vzorky v době druhé směny, pohotovostní služby a v sobotu a neděli je nutno odeslat vzhledem k pohotovostnímu režimu do laboratoře SN a jsou automaticky považovány za statim.