C-10 Nezbytné operace se vzorkem

 

Transport primárních vzorků do laboratoře svozem biologického materiálu.

 

OKB PN svoz biologického materiálu nezajišťuje.

 

Svoz biologického materiálu od ambulantních lékařů musí být prováděn tak, aby byly dodrženy časové limity pro stabilitu analytů. 

 

Další informace k přepravě vzorků viz  LP C-12 Informace k dopravě vzorků

 

 

 

Transport primárních vzorků do laboratoře z lůžkových oddělení

 

Transport primárních vzorků z lůžkových oddělení PN zajišťuje OKB v době od 6.30 hod. do 7.30 hod. pracovníky donáškové služby dle potřeb oddělení. Pro přenos odebraného materiálu užívá laboratoř plastové nádobky a termoboxy a zodpovídá za transportovaný materiál z oddělení. Na příjmovém pracovišti OKB se dovezený materiál třídí tak, aby odběry určené pro jiné laboratoře (Klinické laboratoře SN v Opavě, smluvní laboratoř Spadia) byly ihned odvezeny na místo určení.

 

Po 8. hod. musí lůžková oddělení zajistit transport materiálu do laboratoře pro příp. další vyšetření vlastním pomocným zdravotnickým personálem. Příjem materiálu probíhá denně (Po až Pá) od 6.00 hod. do 15.00 hod. Materiál pro laboratorní vyšetření je postupně přijímán, označen a tříděn pro další předanalytické úpravy nebo analýzy. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení.

Materiál na všechna vyšetření je nutno předat na OKB osobně (zvonek na příjmovém okénku)!

 

Po provedených analýzách jsou primární vzorky biologického materiálu uchovávány minimálně 72 hod. při teplotě 4 až 8°C v lednici. Teplota v lednici je denně monitorována a registrována.

 

Podrobné informace k jednotlivým vyšetřením viz.  LP F-01 Abecední seznamy vyšetření