C-9 Množství vzorku

 

 

Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru

 

Klinická biochemie rutina

3,5 nebo 8,5 ml krve

Speciální analyty  imunostanovení,  hormony

3,5 nebo 8,5 ml krve

Toxikologický základní screening v krvi

 

3,5  nebo 8,5 ml krve

Moč k toxikologii  kompletní analýza

10 ml

Moč (chemické a morfologické vyšetření)

10 ml (u malých dětí 5 ml)

Koagulační testy (modrý uzávěr)

2,7 ml

Stanovení glukózy (šedý uzávěr)

2,0 ml

Krevní obraz ( fialový uzávěr)

2,7 ml

 

 

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Při odběru pístovým způsobem je nutné dodržet pokyn výrobce o množství vzorku - na zkumavce ryska, po kterou má být naplněna.