A-3 Úvod

 

Laboratorní příručku vydává laboratoř pro zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. Laboratorní příručka je obecným průvodcem dostupnými laboratorními službami a způsobem jejich kvalitního využívání. Podrobně rozpracovává především „manuál pro odběr primárních vzorků“ a „požadavkové listy“.

Dokument vychází z dokumentů národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře, které jsou připravené mimo jiné také na základě doporučení normy ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.