C-4 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření 

 

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně v den odběru, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

 

·         dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Do požadavkového listu se zapíší dohlášená vyšetření a označí se do komentáře LISu tel. požadavek.

 

·         dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale budou provedena v běžném rutinním režimu.

 

·         v případě dodatečného ambulantního vyšetření  a všech vyšetření týkajících se pacientů, kteří nejsou hospitalizováni v PN, je požadován dodatečný požadavkový list (žádanka) a musí být vždy po telefonickém objednání urychleně doručen do laboratoře.

 

·         dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu, viz. Laboratorní příručka. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Dodatečná vyšetření telefonicky konzultujte s pracovníkem laboratoře (zda je dostatek materiálu pro vyšetření) a doručte dodatečnou žádanku do OKB.