D-4 Informace o vyšetření, která laboratoř neprovádí

 

Obdrží-li laboratoř biologický materiál na vyšetření, které neprovádí:

 

·         z oddělení PN, z ranního transportu materiálu z oddělení na OKB předá tato vyšetření ke zpracování smluvní laboratoři SPADIA s.r.o. v Ostravě. Odvoz materiálu si zajišťuje SPADIA sama ve své režii. Po 15.00 hod. si zajišťují oddělení PN své jednotlivé požadavky k vyšetření v Klinických laboratořích Slezské nemocnice sami pomocným zdravotnickým personálem.

 

·         V případě speciálních vyšetření, která neprovádí OKB PN ani SPADIA, je laboratoř firmy SPADIA povinna zjistit příslušnou laboratoř (příp. po konzultaci s lékařem požadujícím vyšetření), zajistit přípravu materiálu (centrifugaci) a jeho transport do provádějící laboratoře zasláním vzorku do příslušné laboratoře.

 

 

·         ze svozu biologického materiálu externími žadateli laboratoř biologický materiál přijme a  zajistí další transport do smluvní laboratoře  SPADIA.