A-1 Předmluva

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

tato laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o našem oddělení, o organizaci naší práce a našich pracovnících. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny k preanalytické fázi, zásady správné přípravy před odběrem krve, sběrem moče pro pacienty i pro provádějící oddělení.

 

Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci.