B-5 Organizace laboratoře a její vnitřní členění

 

 

Psychiatrická nemocnice v Opavě poskytuje akutní i neakutní následnou lůžkovou péči, ambulantní péči. OKB PN zajišťuje denní provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření, jejichž rozsah je dán převážně požadavky nemocnice.

 

Organizačně je Oddělení klinické biochemie uspořádáno do několika úseků:

 

-       příjem materiálu a administrace

-       úsek pro analýzu močí a glykémie

-       úsek klinické biochemie (součástí: toxikologie, imunochemie)

-       úsek hematologie

 

Pracovní doba laboratoře:         pondělí – pátek   6:00 -15.30

 

Příjem vzorků do laboratoře: nejpozději půl hodiny před ukončením provozu!

 

Pracovní režim laboratoře:

 

-       6:00 – 15:00         Příjem a zpracování vzorků statimových i rutinních

-       15:00 – 15:30       Komplementace výsledků a jejich distribuce