C-12 Informace k dopravě vzorků

 

 

Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

U citlivých analýz je nutné dodržet maximální časy stability, vzorky doručené po jejím uplynutí nebudou analyzovány. Při plánování času odběru pacienta před transportem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku na OKB.

Při extrémních vnějších teplotách donášková služba laboratoře zajišťuje transport vzorků z oddělení PN v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem  ( termoboxy). Subjekty samostatně zajišťující transport musí nutně zajistit tyto podmínky. Podrobné informace každému analytu v dokumentu   LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

Viz také  LP C-10 Nezbytné informace se vzorkem, stabil