D-1 Příjem žádanek a vzorků

 

Identifikace pacienta na biologickém materiálu

Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před zařazením do laboratorního procesu tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo) a identifikační číslo přidělené systémem HIPPO, jinak je nutné materiál odmítnout (viz dále), případně označení pořadí vzorku římskou číslicí v rámci jednoho dne (např. OGGT) nebo jiný vhodný způsob podrobnější identifikace biologického materiálu.

Další informace viz  LP C-07 Identifikace pac.na žádance a vzorku

Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (přilepením, v uzavřeném obalu a podobně).

Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace.

Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí.

 

Zásady pro odesílání biologického materiálu a žádanek do laboratoře

Při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do laboratoře platí následující zásady. Odesílá se buď 1 žádanka + 1 nádoba s biologickým materiálem současně vzhledem ke stabilitě krve, případně 1 žádanka + více biologických materiálů, podmínkou je však současné dodání všech materiálů a srozumitelná informace na požadavkovém listu, nesmí přitom být ale překročen doporučený interval mezi odběrem a dodáním do laboratoře.

Materiál na OKB lze dodat bez žádanky pouze v jediném případě - při glykemickém profilu hospitalizovaných diabetiků, popř. naopak při požadovaném dodělání stanovení jen žádanku bez materiálu.

Při příjmu biologického materiálu příjmový pracovník prověřuje požadavky laboratoře na objem vzorků žilní krve, aby se zajistilo, že se neodebírají ani nadbytečné ani nedostatečné objemy vzorků.

Také viz  LP C-09 Množství vzorku

Mimo zajištění sběru biologického materiálu v PN pracovníky laboratoře mezi 6.30 až 7.30 hod. je příjem materiálu na OKB od 6.00 do 15.00 hod. denně od pondělí do pátku.

Další informace viz také LP C-12 Informace k dopravě vzorků