E-6 Změny výsledků a nálezů

 

 

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem se provádí pro:

·         identifikaci pacienta,

·         výsledkovou část.

 

A.   Oprava identifikace pacienta

 

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu).

Pod pojem oprava identifikace nepatří změna generovaného rodného čísla na korektní, oprava titulu, spojení záznamů korektního rodného čísla a nekorektního rodného čísla po verifikaci.

Vedoucí laboratoře pověřuje osoby, které jsou oprávněny provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi LIS.

Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků nebo  v rámci oprav databáze.

 

 

B. Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány.

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

 

Opravu výsledků schvaluje a provádí vedoucí laboratoře. O každé změně výsledku se provede záznam:

 

·         Provede se numerická změna výsledku v LIS.

·         Změna se telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud vytištěn (neproběhla VŠ kontrola), ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, nahlásí se změna telefonicky, následuje odeslání jen prvního protokolu již opraveného a hlášení zaznamenáno v LIS.

·         Pokud již byl výsledek vytištěn, musí se provést tisk opraveného protokolu s podpisem osoby, která změnu provedla, včetně data a času., a tento odeslat žadateli.

·         Je uchován záznam s uvedením původní hodnoty, nové hodnoty, důvodu změny, data a času změny, podpisu.

·         Archivace původního protokolu a protokolu po opravě do měsíčního archivu.