B-2 Základní informace o laboratoři

 

Telefonní linky, kontakty

 

 

 

Pracoviště OKB

553 695 193

vedoucí laboratoře Mgr. Stanovská Lenka

e-mail:

stanovska@pnopava.cz

553 695 191

Administrátorka, příjem

553 695 178

vedoucí laborantka, úsek hematologie

553 695 177

Úsek biochemie

553 695 170

Úsek močové analýzy a dia