D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky

 

Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na žádance, popř. na materiálu

Při nedostatečné identifikaci pacienta na žádance nebo na odebraném materiálu se materiál na OKB upraví pro skladování (centrifugace krve) a uskladní nejdéle 72 hodin s ohledem na požadované typy vyšetření - je-li to z hlediska typu materiálu a požadavku možné. Pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, pracovník OKB se snaží telefonicky vyžádat kompletní žádanku nebo doplňující údaje, popř. požaduje nové označení odebraného materiálu od požadujícího subjektu. Není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a alespoň základní identifikace nemocného, materiál se neanalyzuje a likviduje, žádanka se trvale archivuje.

Správná identifikace na žádance viz  LP C-02  Požadavkové listy (žádanky)

Správná identifikace materiálu viz  LP C-07 Identifikace pac.na žádance a vzorku