E-7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

 

Prostřednictvím LIS (laboratorního informačního systému) laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

 

Vedení laboratoře monitoruje a prověřuje časové odezvy a v případě identifikace problému sjednává nápravná opatření.

V případě, kdy dojde k prodlení při provádění testů ze strany laboratoře, např. z technických důvodů, a zdržení může nežádoucím způsobem ovlivnit péči o pacienta, laboratoř neprodleně uvědomí klinický personál požadujícího oddělení nebo subjektu.

 

Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v dokumentu LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

(údaj maximální čas od získání do zpracování vzorku je doba do centrifugace vzorku, dostupnost rutinní je doba do vydání výsledkového listu (zde je den dodání vzorku), dostupnost statimová je doba do telefonického nahlášení výsledku (1 hodina).