B-3 Zaměření laboratoře

 

Oddělení klinické biochemie je součástí zdravotnického zařízení Psychiatrické nemocnice v Opavě.

 

OKB se zabývá biochemickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, základní hematologická a koagulační vyšetření a specializovaná toxikologická vyšetření, vyšetření lékových hladin vybraných léků, močovou analýzu, se zaměřením na vymezené spektrum pacientů nemocnice, daná vyšetření samozřejmě nabízí také pro samoplátce.