C. Manuál pro odběry primárních vzorků

 

 

C-1 Základní informace 

 

Základní informace o odběrech primárních vzorků na jednotlivá vyšetření viz. 

  LP F-01 Abecední seznamy vyšetření

 

Základní informace a pokyny pro pacienty a pro oddělení viz    LP G-01 Pokyny pro oddělení a pacienty

 

Vyplnění požadavkového listu, identifikace primárního vzorku viz     LP C-02  Požadavkové listy (žádanky)

 

 

Popis odběrových nádobek pro primární vzorky (včetně přísad) viz  LP C-05 Používaný odběrový systém

 

Typ primárního vzorku a množství, které se má odebrat viz  LP C-09 Množství vzorku

 

Instrukce týkající se časových limitů pro požadování dodatečných analýz viz  LP E-05 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 

 

 

Další dokumenty kapitoly LP C:

 

 LP C-02  Požadavkové listy (žádanky)

 LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření

 LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP C-06 Příprava pacienta před vyšetřením

 LP C-07 Identifikace pac.na žádance a vzorku

 LP C-08 Odběr vzorku

 LP C-09 Množství vzorku

 LP C-10 Nezbytné informace se vzorkem

 LP C-11 Základní informace k bezpečnosti

 LP C-12 Informace k dopravě vzorků