B-8 Popis nabízených služeb

 

 

Speciální vyšetření a diagnostické postupy OKB

 

 

 

Stanovení lékových koncentrací

Krev na stanovení koncentrací léků se odebírá vždy před podáním následující dávky. Rovnovážný stav se u léků s delším poločasem eliminace ustanoví přibližně po době odpovídající sedminásobku poločasu. Požadavky na stanovení vypište jednotlivě, uvádějte terapii. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky laboratoře. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.

 

 

 

Stanovení hormonů

Stanovení koncentrací hormonů lze provádět kdykoli dle indikace lékaře, také po stimulaci (funkční testy) a podobně.  U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.

 

 

 

Vyšetření toxikologie

Stanovení toxikologická provádíme především v moči metodou semikvantitativní nebo kvalitativní (dle daného stanovení).

 

 

Viz.  LP F-01 Abecední seznamy vyšetření