B-8 Popis nabízených služeb

 

 

Speciální vyšetření a diagnostické postupy OKB

 

 

 

Stanovení lékových koncentrací

Krev na stanovení koncentrací léků se odebírá vždy před podáním následující dávky. Rovnovážný stav se u léků s delším poločasem eliminace ustanoví přibližně po době odpovídající sedminásobku poločasu. Požadavky na stanovení vypište jednotlivě, uvádějte terapii. V případě nejasností vždy konzultujte pracovníky laboratoře. U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.

 

 

 

Stanovení hormonů

Stanovení koncentrací hormonů lze provádět také ve formě profilů (denní profil kortizolu –odběry např. v 8,12,16 a 24 hod.) nebo po stimulaci ( funkční testy) a podobně.  U náběrových souprav s nespecifikovanými podmínkami vazby na separační gel nelze vyloučit ovlivnění výsledků vazbou analytu na strukturu separačního gelu.

 

 

 

Vyšetření spermiogramu

Vyšetření spermiogramu slouží k posouzení plodnosti na základě zhodnocení mužského ejakulátu. Vyšetření se provádí za standardních podmínek dodržení pohlavní abstinence před vyšetřením pěti dnů. Informace a objednávky telefonicky v laboratoři.

 

 

Viz.  LP F-01 Abecední seznamy vyšetření