B-9 Popis nabízených služeb

 

Část vyšetření spadající mezi základní a specializovaná biochemická vyšetření je dostupná v akutním (statimovém) režimu v době rutinního provozu.

Přehled akutních (statimových) vyšetření

 

Materiál

 

biochemická Vyšetření dostupná statim

Krev (sérum)

Na+, K+, Cl, Ca, iCa, urea, kreatinin, 

bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, GGT, ALP, AST, amyláza,

albumin, glukóza, CRP,

teofylin, fenytoin, valproát, karbamazepin, fenobarbital, digoxin, lithium

Moč

kreatinin, amyláza

chemické a morfologické vyšetření moče,

Krev - toxikologie

 benzodiazepiny

 barbituráty

Moč - toxikologie

barbituráty, benzodiazepiny, tricyklická antidepresiva, amfetamin/metamfetaminy, cannabinoidy, opiáty, buprenorfin, cocain, PCP, metadon, morfin, extáze, ethylglukuronid

Krev nesrážlivá (plazma)

Amoniak., APTT, Quick, D-Dimery

 

Krev plná

Krevní obraz a diferenciál bílé krevní řady

 

 

 

Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá od 6.00 do 15.00 hodin denně od pondělí do pátku. (V ostatním čase tj. ve všedním dni od 15.00 do 6.00 hod. a soboty, neděle a svátky zajišťuje statimový provoz pohotovostní služba laboratoře Slezské nemocnice, pavilon „U“).

Materiál na všechna statimová vyšetření mimo ranní svoz je nutno předat na OKB osobně (zvonek na příjmovém okénku)!

Akutní vyšetření mají přednost při vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí. Jsou určena pro závažné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na žádankách musí být zřetelně vyznačen požadavek STATIM, žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem.

 

 

Hlášení akutních výsledků

Výsledky statimových vyšetření se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře a záznam o hlášení je proveden v laboratorním systému OKB.

 

Způsob ordinování statimových požadavků: viz dokument    LP C-03 Požadavky na urgentní vyšetření.

.