E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Laboratorní výsledky se vydávají v elektronické i papírové podobě.

V případě potřeby a požadavku ze strany ordinujícího lékaře je možno dodat kumulativní nález - tzn. např.  poslední tři vyšetření pacienta souhrnně.

Výstup z LISu v podobě výsledkového listu obsahuje:

·         název laboratoře, která výsledek vydala,

·         jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo), ID HIPPO

·         název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt

·         datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

·         datum a čas tisku nálezu

·         název vyšetřovaného systému (skupiny)

·         nezaměnitelnou identifikaci vyšetření,

·         výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné,

·         biologické referenční intervaly

·         v případě potřeby textové interpretace výsledků

·         jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

·         identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

 

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS.

 

Výstup z laboratorního informačního systému:

 

 Psychiatrická nemocnice v Opavě                                        Protokol č.XXXXX     RUT/STAT

 Akreditace NASKL AII-023-2023-0131-801                            Přijato:  den/měsíc/rok ,čas               

 Jméno   : Příjmení jméno pacienta                                       Odběr:  den/měsíc/rok ,čas

 ID#     : RR MM DD /XXXX  

 Dg     : XXX.X                                     Oddělení: Název oddělení         Lékař  : jméno lékaře             

 Plátce :číselný kód ZP                        Adresa ZZ

                                            

 Text    :                                                                                

                                   

                                                                                               

 Název metody                          Výsledek                Jednotky       Referenční meze    Hodnocení

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    text                                          číslo                       rozměr            od – do                 text

 

 

 Komentář:                                                                                

 poznámky a komentáře k výsledkům, výsledky formou textu

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                  

 Vydáno: den, měsíc, rok, čas

 Schválil: Příjmení zodpovědné osoby za kontrolu výsledku

 

Viz také LP E-02 Informace o formách vydávání výsledk