E-3 Typy nálezů a laboratorních zpráv

 

Laboratorní výsledky se vydávají v elektronické i papírové podobě.

V případě potřeby a požadavku ze strany ordinujícího lékaře je možno dodat kumulativní nález - tzn. např. poslední tři vyšetření pacienta souhrnně.

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

·         název laboratoře, která výsledek vydala

·         jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo), ID HIPPO

·         název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření, telefonní kontakt

·         datum a čas odběru primárního vzorku

·         datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

·         datum a čas tisku nálezu

·         název vyšetřovaného systému (skupiny)

·         nezaměnitelnou identifikaci vyšetření,

·         výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné,

·         biologické referenční intervaly

·         v případě potřeby textové interpretace výsledků

·         jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

·         identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu

 

 

Uchovávání kopií výsledků, archivování:

Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS, záloha taktéž formou zálohy LIS, probíhá  1x denně na server PNO.