E-4 Vydávání výsledků přímo pacientům

 

Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky:

    ·    na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně    vyzvedne pacient

·    pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou)

·    samoplátcům po ověření totožnosti (s výjimkou anonymních žadatelů)

 

Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce.