E-10 Vydávání potřeb laboratoří

 

OKB používá pro odběry krve odběrový systém typu Vacutest.

 

Lůžková oddělení a ambulance Psychiatrické nemocnice v Opavě si vyzvedávají na pracovišti OKB  kapiláry, mikrozkumavky typu Eppendorf na vyšetření glykémie, roztoky pro OGTT, zkumavky na specializovaná vyšetření do smluvní laboratoře Spadia, příp. jiné potřeby v pracovní době od 06:00 do 15.00 na základě svých písemných požadavků. Ostatní odběrové potřeby, požadavkové listy, odběrové zkumavky nebo nádoby si oddělení vyzvedávají v příslušném skladu nemocnice.

 

 

 

Další informace o používaném odběrovém systému s odkazy na další podrobnosti:

 LP C-05 Používaný odběrový systém

 LP B-05 Organizace laboratoře, členění...

 LP F-01 Abecední seznamy vyšetření