E-8 Konzultační činnost laboratoře

 

Individuální konzultace je možná kontaktem s odborným pracovníkem:

RNDr. Hiemer František    klinická biochemie, analytik           553 695 193

MUDr. Staňo Marian          klinická biochemie, lékař                81 6431,

Mgr. Stanovská Lenka       Klinická biochemie, analytik         553 695 193

 

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku

jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.