E-8 Konzultační činnost laboratoře

 

Individuální konzultace:

MUDr. Staňo Marian          klinická biochemie, lékař               553 766 431

Mgr. Stanovská Lenka       klinická biochemie, analytik         553 695 193

 

Upozornění a komentáře k výsledkům mající vliv na posuzování výsledku

jsou uvedeny v textové části každého výsledkového listu.