B-6 Spektrum nabízených služeb

 

 

OKB PN v Opavě poskytuje:

 

-       základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč)

-       specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, lékových koncentrací)

-       základní hematologická a koagulační vyšetření

-       základní toxikologická vyšetření (krev, moč)

-       logistické služby spojené s vyšetřováním prováděným smluvní laboratoří SPADIA s.r.o.

-       související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (informace, skladování a  transport materiálu apod.)

-       komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému

 

Podrobné informace viz  LP F-01 Abecední seznamy vyšetření