E-5 Opakovaná a dodatečná vyšetření

 

Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření z vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v části  LP C-04 Ústní požadavky na vyšetření