C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

 

Vzorky pacientů určené k analýze bez pozitivní identifikace pacienta se v laboratoři nesmějí analyzovat bez dodatečné identifikace žadatelem vyšetření. Primární zkumavka se vzorkem musí být popsána jménem pacienta, rodným číslem a odesílajícím oddělením a 5-ti místným číselným kódem přiděleným informačním systémem HIPPO.

Po kontrole přijatého materiálu a požadavkového listu jsou všechny primární zkumavky opatřeny štítkem s čárovým kódem, jenž je tvořen 5-ti místným číselným kódem  a  požadavkový list je rovněž opatřen štítkem s identifikačními znaky pacienta. Požadavkové listu předány do laboratorního informačního systému z informačního systému nemocnice HIPPO. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavky s materiálem (primární vzorek). Přiřazené identifikační číslo je vytištěno na výsledkovém listu jako číslo protokolu.

V laboratoři se nevyskytují alikvoty bez návaznosti na primární vzorek. Práce na různých úsecích pracoviště probíhá vždy přednostně s primárním vzorkem.

 

Popis žádanky a práce se žádankou je předmětem odstavce  LP C-02  Požadavkové listy (žádanky)