E-2 Informace o vydávání výsledků

 

 

Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady

 

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, civilní služba, sanitárky) a pacientům.

 

Vydávání výsledkových listů pacientům:  LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 

 

 

Telefonování výsledků

 

Výsledky statimových vyšetření se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník OKB zaznamenává, komu a kdy byl výsledek ohlášen. Záznam o hlášení veden v LIS.

 

Telefonování výsledku plánovaného glykemického profilu se provádí sumárně pro všechny pacienty oddělení. Zaznamená se čas a jméno osoby, které se výsledky nahlásily.´, záznam veden v LIS.

 

Patologické výsledky se telefonují podle seznamu kritických výsledků podléhajících hlášení. Kritické intervaly u daných metod nastaveny v LIS, záznam o hlášení veden v LIS. LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 

Vydávání výsledků

 

Všechny výsledky vyšetření pacientů se na oddělení předávají elektronickou formou a rovněž i tisknou a předávají ve formě výsledkových listů – protokolů. Výsledkové listy v papírové formě vytištěné se distribuují pro lůžková oddělení PN každý den (pondělí až pátek) v době od 13.30 do 15.00 hod. (příp. ráno v 06.30 až 07.30 hod. při ranním sběru materiálu)  donáškovou službou OKB přímo na místo podle uvedené identifikace požadujícího oddělení.

Výsledkové listy pro jiné požadující subjekty, jejichž distribuci není schopna zajistit donášková služba OKB, se odesílají poštou podle adresy požadujícího subjektu.

 

Viz. LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv