E-2 Informace o vydávání výsledků

 

 

Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů (VL) - obecné zásady

 

Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, civilní služba, sanitárky) a pacientům.

 

Vydávání výsledkových listů pacientům:  LP E-04 Vydávání výsledků přímo pacientům

 

 

 

Telefonování výsledků

 

Výsledky statimových vyšetření se telefonují vždy ordinujícímu lékaři nebo sestře. Pracovník OKB zaznamenává, komu a kdy byl výsledek ohlášen. Pro tyto záznamy se používá zvláštní kniha a zaznamenají se do protokolu pacienta v LISu.

 

Telefonování výsledku plánovaného glykemického profilu se provádí sumárně pro všechny pacienty oddělení. Zaznamená se čas a jméno osoby, které se výsledky nahlásily.

 

Patologické výsledky se telefonují podle seznamu patologických výsledků podléhajících hlášení. Zapisuje se do žádanky pacienta čas  a komu byl patologický výsledek ohlášen. Současně se provede záznam do LISu ("tel. hlášeno").   LP E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech

 

Hlášení ostatních výsledků se nezaznamenává.

 

Vydávání výsledků

 

Všechny výsledky vyšetření pacientů se na oddělení předávají elektronickou formou a rovněž i  tisknou a předávají ve formě výsledkových listů – protokolů. Výsledkové listy v papírové formě vytištěné se distribuují pro lůžková oddělení PN každý den (pondělí až pátek) v době od 13.30 do 15.00 hod. ( příp. ráno v 06.30 až 07.30 hod. při ranním svozu materiálu)  donáškovou službou OKB přímo na místo podle uvedené identifikace požadujícího oddělení.

Výsledkové listy pro jiné požadující subjekty, jejichž distribuci není schopna zajistit donášková služba OKB, se odesílají poštou podle adresy požadujícího subjektu.

 

Viz. LP E-03 Typy nálezů a laboratorních zpráv