Laboratorní příručka  OKB

 

Psychiatrické nemocnice v Opavě

 

 

 

 

 Verze 2.5, duben 2023

 

 

 

 

 

Páté doplněné vydání elektronické publikace.

Její členění a obsah vyplývá z doporučení dle normy ČSN EN ISO 15189

z doporučení příslušných odborných společností ČLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

LP A-02 Obsah