Laboratorní   příručka  OKB

 

Psychiatrické nemocnice v Opavě

 

 

 

 

 Verze 2.3 , únor 2018

 

 

 

 

 

Čtvrté, doplněné  vydání elektronické publikace.

Její členění a obsah vyplývá  z doporučení normy ISO 15189, z požadavků Datového standardu MZ ČR, z požadavků VZP, z doporučení příslušných odborných společností ČLS.

 

 

 

 

 

 

 

 

LP A-02 Obsah